USŁUGI

  Dlaczego My?

  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  Ochrona środowiska - ograniczenie zużycia zasobów naturalnych

  RECYKLING

  Wspieramy przedsięwzięcia i inicjatywy które chronią środowisko poprzez ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.
  Poznaj dobrą żywność

  ZDROWA ŻYWNOŚĆ

  Promujemy spożywanie zdrowej żywności z małych, ekologicznych gospodarstw oraz przyglądamy się uważnie jakości produktów na rynku.
  Smog - co robić

  OCHRONA PRZYRODY

  Obserwujemy nasze lokalne społeczności, podejmując inicjatywy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz emisji smogu.
  marketing fundacji i stowarzyszeń

  MARKETING I DORADZTWO STRATEGICZNE

  Przygotowujemy i wdrażamy strategie marketingowe dla NGOs, w tym dla podmiotów realizujących eko – projekty.
  Inwestycje w elektrownie wiatrowe

  ZIELONA ENERGIA

  Realizujemy i wspieramy projekty z zakresu odnawialnej energii, takie jak fotowoltaika oraz energetyka wiatrowa.
  Startupy - pomoc

  EKO BIZNES

  Inwestujemy w startupy i przedsiębiorstwa oraz pozyskujemy finansowanie dla ekologicznych projektów.

  NAJLEPSZY CZAS NA DZIAŁANIE JEST TERAZ

  Jedyne co musisz zrobić to podjąć decyzję!

  RECYKLING

  Uważamy, że w dobie konsumpcyjnego stylu życia który jest już od jakiegoś czasu obecny w Polsce,  zbyt duża ilość zasobów zostaje bezpowrotnie utracona. Wspieramy oraz tworzymy inicjatywy, których celem jest ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz ponowne wykorzystanie tych zasobów do wytworzenia dóbr i produktów. Uważnie obserwujemy branże takie jak recykling odpadów oraz recykling tworzyw sztucznych w celu zidentyfikowania obszarów wymagających działania. Już teraz istnieje wiele pomysłów i inicjatyw, do których wdrożenia potrzeba jedynie trochę zaangażowania oraz konsekwencji. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt precious plastic, który planujemy wdrożyć jako pierwsza organizacja w Polsce.

  ZDROWA ŻYWNOŚĆ

  Od momentu rozpoczęcia transformacji w Polsce obserwujemy nie tylko zalew polskiego rynku spożywczego przez kiepskiej jakości wysoko przetworzoną żywność, ale również wprowadzanie do obrotu gorszej jakości produktów przez niektórych rodzimych producentów.   Nie sprzeciwiamy się wolnemu rynkowi oraz dostępności produktów różnej jakości, jednakże uważamy że społeczeństwo powinno być odpowiednio poinformowane zarówno nie tylko o różnicach w jakości produktów ale również o skutkach zdrowotnych używanych w produkcji konserwantów czy polepszaczy. Naszym zdaniem nie do zaakceptowania jest sytuacja w której duże sieci spożywcze dystrybuują na rynku polskim żywność dużo gorszej jakości w porównaniu do oferty zagranicznej.  

  Zamierzamy bacznie przyglądać się aktualnej sytuacji oraz rozpocząć przeprowadzanie niezależnych badań jakości niektórych produktów spożywczych. 

  OCHRONA PRZYRODY

  Jako FUNDACJA MAKE IT GREEN włączamy się w inicjatywy zmierzające do ochrony środowiska naturalnego. Wyrażamy zaniepokojenie w związku ze stanem powietrza w polskich miastach oraz problemem którym jest smog. Uważamy, że działania organów administracji publicznej oraz nakłady finansowe na walkę z zanieczyszczeniami są niewystarczające lub nieodpowiednio wydatkowane. Jednocześnie polskie społeczeństwo nie jest odpowiednio poinformowane o aktualnym stanie zanieczyszczeń oraz zagrożeniach z tym związanych. Poprzez podejmowane działania oraz inicjatywy, zamierzamy mieć realny wpływ na stan zanieczyszczenia środowiska w Polsce.

  MARKETING I DORADZTWO STRATEGICZNE

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i budowaniu sieci sprzedaży, marketingu oraz pozabankowym finansowaniu projektów. Doświadczenia naszego zespołu przełożyły się na zrealizowane projekty o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Chcemy dzielić się posiadaną wiedzą i wspierać projekty które będą zgodne z misją Fundacji. Nie zamykamy możliwej współpracy w ściśle określonych ramach. Chcemy nie tylko realizować własne projekty, ale również pomagać w realizacji projektów innych fundacji, stowarzyszeń i firm – pod warunkiem, że będą one zgodne z celami oraz misją Fundacji. 

  ZIELONA ENERGIA

  Posiadamy unikalną wiedzę oraz doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energii wiatrowej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w dzisiejszych czasach zachodzą daleko idące zmiany na rynku energii elektrycznej. Czysta i zielona energia, to nie tylko potencjał parków wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych ale również rozwój elektromobilności, stacji ładowania samochodów elektrycznych i innych alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Chcemy czynnie brać udział w tych zmianach poprzez projekty badawcze oraz wspieranie polskich startupów. 

  EKO BIZNES

  Uważnie obserwujemy wszelkie inicjatywy biznesowe które są związane z ekologią – od energetyki i gospodarki odpadami, poprzez produkcję i dystrybucję zdrowej żywności, aż po produkcje samochodów elektrycznych czy projekty takie jak carsharing. Chętnie nawiążemy współpracę z podmiotami i firmami reprezentującymi szeroko pojęty eko-biznes. Interesuje nas zarówno wsparcie merytoryczne startupów i pomoc na etapie opracowania strategii rynkowej i marketingowej, jak i udział własnych w niektórych projektach oraz pomoc w ich sfinansowaniu. 

  Nasza Praca

  OSTATNIE PROJEKTY