Biebrzański Park Narodowy - zbiórka na walkę z pożarem | FUNDACJA MAKE IT GREEN - strona oficjalna

  zbiórka na usuwanie skutków pożaru w biebrzańskim parku narodowym

  • Postęp prac nad Projektem:Startujemy!
  • Data rozpoczęcia Projektu:21 kwietnia 2020r.
  • Data ukończenia Projektu:
  • Podmiot odpowiedzialny:FUNDACJA MAKE IT GREEN
  • Kategoria Projektu:Ochrona środowiska
  Ochrona Środowiska

  Biebrzański Park Narodowy – zbiórka na walkę z pożarem

  Trwa pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Walka z pożarem kosztowała już kilkaset tysięcy złotych, a budżet, jaki Park miał na walkę z ogniem, nie przekracza 150 tys. zł.Liczy się więc każda złotówka.

  W związku z tym Fundacja uruchamia zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na walkę z pożarem oraz usuwanie skutków pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

  Wpłaty prosimy kierować na numer konta Fundacji:

  FUNDACJA MAKE IT GREEN, ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa

  64 2530 0008 2057 1027 1356 0001

  tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe Fundacji
  -pożar 2020

  Wpłaty zostaną przekazane na zakup potrzebnego sprzętu oraz usuwanie skutków pożaru

  W dniu 23 kwietnia 2020r. uruchomiliśmy również oficjalną zbiórkę jako organizacja certyfikowana przez serwis Facebook. Do dokonania wpłaty potrzebne jest jedynie podanie numeru karty płatniczej:

  Biebrzański Park Narodowy to wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze Polski. Spotyka się tutaj zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne, pośród których szczególnie cenne są zbiorowiska mechowiskowych, zawierających liczne gatunki fauny i flory, które właśnie teraz są szczególnie zagrożone.

  Szata roślinna w Biebrzańskim Parku Narodowym odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków – często niespotykanych na innych obszarach.

  Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występuje 49 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków, 36 – ryb, 12 – płazów, 5 – gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików.

  Dlatego też, liczymy na Państwa wsparcie które umożliwi uratowanie Skarbu jakim jest Biebrzański Park Narodowy w jak największym stopniu.