SMOG STOP! UJAWNIJ KOPCIUCHA -antysmogowa kampania społeczna

  Przyczyny smogu - kampania społeczna dotycząca problemu spalania odpadów

  • Postęp prac nad Projektem:Ruszamy już 27 lutego 2018 !
  • Data rozpoczęcia Projektu:Luty 2018r.
  • Data ukończenia Projektu:Listopad 2018r.
  • Podmiot odpowiedzialny:FUNDACJA MAKE IT GREEN
  • Kategoria Projektu:Smog, ochrona środowiska
  Ochrona Środowiska, Smog

  SMOG STOP! UJAWNIJ KOPCIUCHA – kampania społeczna

  W ramach kampanii stworzyliśmy robota internetowego działającego na messengerze, który podpowiada gdzie należy zgłosić przypadki spalania niedozwolonych odpadów, takich jak plastik czy śmieci. Z robotem można porozmawiać poprzez profil Fundacji na Facebooku. Zapraszamy!

  Walczymy z przyczynami smogu

  Przyczyny smogu to nie tylko przemysł i emisja zanieczyszczeń przez pojazdy, ale również spalanie odpadów oraz nieodpowiednich materiałów w piecach starej generacji w warunkach domowych. Kluczową kwestią istotną dla przeciwdziałania takim praktykom jest informowanie odpowiednich instytucji państwowych (np. straży miejskiej w tych gminach w których funkcjonuje).

  Ważnym elementem walki ze smogiem jest odpowiednie reagowanie na aktualne warunki zanieczyszczenia powietrza. Można się o nich dowiedzieć z państwowych regionalnych stacji monitorowania jakości powietrza bądź z różnego rodzaju aplikacji i stron internetowych.

  Niestety sprzęt taki jak maski antysmogowe oraz oczyszczacze powietrza nie rozwiązuje podstawowego problemu, którym są przyczyny smogu.

  Dlatego oprócz metod ochrony przed smogiem istotne jest również zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń.

  Chcemy podkreślić znaczenie współpracy Polaków z organami administracji publicznej. Istotne jest aby mieszkańcy lokalnych społeczności zawiadamiali właściwe organy o potencjalnych przypadkach spalania niedozwolonych materiałów i odpadów.

   

  Partnerzy kampanii:   

   

  Smog stop - ujawnij kopciucha - partnerzy kampanii                                  

  Przyczyny smogu – gdzie zgłosić spalanie śmieci, odpadów lub plastiku

   

  W gminach w których została powołana straż gminna (wiejska lub miejska) to właśnie ona jest jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli pieców lub składu dymu wydobywającego się z kominów. W gminach w których nie ma straży, za kontrolę odpowiadają: wójt, burmistrz lub prezydent miasta – czyli w praktyce odpowiednio przeszkoleni pracownicy gminy.

  To co istotne – zgłaszając zawiadomienie, należy powiedzieć że zgłaszamy podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów – wówczas nasze zawiadomienie będzie odpowiednio traktowane, a odpowiedzialne za kontrolę organy będą mieć szersze uprawnienia.

  Fakt, że nie w każdej gminie w Polsce do przeprowadzania kontroli uprawnione są te same organy niestety nie ułatwia mieszkańcom lokalnych społeczności

  W ramach kampanii stworzyliśmy listę odpowiednich jednostek administracji państwowej które są odpowiedzialne za przeprowadzanie ewentualnych kontroli wraz z bezpośrednimi numerami telefonów. Na naszym fanpage Facebook lub tutaj można porozmawiać z Ekobotem (robotem internetowym działającym na komunikatorze Messenger), który po wpisaniu gminy odpowie pod jakim numerem straży gminnej lub miejskiej można zgłosić potencjalne wykroczenia w zakresie spalania odpadów.

  Obecnie Ekobot posiada informację o numerach telefonów do wszystkich straży gminnych i miejskich w miastach na prawach powiatu, a także do wszystkich jednostek w gminach województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz małopolskiego.